nationalno

Maj tsera biputchinde fugako vunchilimata ando Shvedo

E biputchinde fugako vunchilimata vaj snabblån teljarelpe., numa mashkar terne inkhe barijol e skuldoria polokes sikhavel le palutne sifri khatar o Kronofogden. Totalno sas kadala vunchilimata teljarde kusa 8 procenti tala 2013 te dikhel o manush pe le maj anglune bersha, de khatar 53 000 ji kaj le 49 000casoria. 22 procenti si pe manush mashkar le bersha 18 aj 25 aj kudo sifra sas ando bersh 2010 19 procenti.