Kronoberg

Inte lönsamt att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska

2:05 min

Det behövs fler utbildade specialistsjuksköterskor men många väljer att inte läsa vidare för att det är för dyrt. Vårdförbundet Kronobergs ordförande Karin Jisborg Hultgren säger att hon möter medlemmar som tjänar mindre än när de började studera till specialistsjuksköterska.

– Med min tidigare erfarenhet med tidigare löneläge skulle det kunna innebära att man skulle få gå ner i lön och det är orimligt som jag ser det säger Karin Jisborg Hurlgren

Möter du på det?

– Ja absolut det gör jag.

Vad tänker du om det?

– Jag tänker att det är precis det som är bekymret. Att inte den utbildning jag har skaffat mig och den högre kunskap jag kan bidra med i vården värderas på ett annat sätt. Det finns ju ett samhällsfundament som vilar på att en utbildning ska löna sig, att högre kunskap också ska ge reusltat när det handlar om löneutveckling.

För sjuksköterskor inom länet som vill en ha specialistsjuksköterskeutbildning ser det olika ut. Sjuksköterskorna inom kommunerna är den grupp som har svårast att läsa vidare enligt Vårdförbundet, i vissa fall får man inget stöd alls från arbetsgivaren.

Inom landstinget har det börjat röra på sig att och Karin Jisborg Hultgren säger att det finns en vilja att, men det är fortfarande olönsamt.

Jessica Liander och Linn Bengtsson är blivande sjuksköterskor på Linnéuniversitete och de vill läsa vidare efter sjuksköterskeexamen.

- Jag har planerat att jobba ett par år först och känna på sjuksköterskerollen först för att sedan kunna avgöra vad jag vill bli säger Jessica.

Linn ville från början bli barnmorska men hon har tänkt om efter att ha varit ute på praktik.

Beräkningar som vårdförbundet gjorde 2010 visar att en sjuksköterska inom skolhälsovården skulle ha 41 år på sig innan man tjänat ihop de kostnader som hen har haft under specialistutbildningen, för en intensivvårdssköterska handlar det om runt 12 år, och snittet ligger på 19 år. Men det är inget som påverkar Linn och Jessica planering.

– 41 år, då är jag pensionär innan jag tjänat ihop till det. Men jag ska göra det jag tycker är roligt.

Jessica tycker också det låter mycket men säger att hon troligen kommer att vidareútbilda sig ändå.