Kräksjuka på två avdelningar på Mälarsjukhuset - besök bör undvikas

Kräksjuka har brutit ut på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Patienter på två avdelningar var drabbade igår eftermiddag och kväll.

Intagsstopp har införts på de drabbade avdelningarna och besök bör också undvikas, enligt sjukhusledningen.