درخواست تحریم مسابقات پارا المپیک در سوچی

المپیک توان‌خواهان، پارا المپیک از روزجمعه در سوچی روسیه آغازمی شود. یکی از چهره های توان‌خواه ورزش سوئد داوید لِگا خواستار تحریم این المپیک شده است.

 او باتوجه به رویدادهای روزهای اخیر در اوکراین و دخالت روسیه دراین کشور گفته است که در چنین وضعیتی نیاز به یک موضع‌گیری جدی سیاسی در سطح بین‌المللی توسط سازمان ورزش سوئد وجوددارد.
اما  اَننا استینا نوردمَرک نیلسوُن، رئیس کمیته ی پارا المپیک سوئد، تحریم این مسابقات ازسوی سازمان ورزش سوئد را چندان ضروری نمی‌داند. او می‌گوید که منتظر اظهارنظر کمیته‌ی بین المللی پارا المپیک و اعلام موضع آن دراین موردهستند.
مسابقات پارا المپیک از روز جمعه هفتم مارش در سوچی آغازمی شود و تا یکشنبه ۱۶ مارش ادامه خواهدداشت. گفته می‌شود که احتمالا ویکتوریا، ولیعهد سوئد ، دراعتراض به نقش روسیه در بحران اوکراین، در مراسم افتتاح این مسابقات شرکت نخواهدکرد.