Sjukskrivning ofta lösning för kvinnor

Normen om hur man ska vara som man och kvinna påverkar sannolikt hur de olika könen representeras i sjukskrivningsstatistiken. 

Det menar Laura Hartman, analyschef på Försäkringskassan.

Sedan 1980-talet har kvinnor haft högre sjukfrånvaro än män och den vanligaste orsaken är psykiska diagnoser.

Laura Hartman säger att sjukskrivning oftare ses som lösningen för kvinnor, men att man hittar andra möjligheter för män, som till exempel anpassning av arbetet.

– Det kan vara så att normen fortfarande är att kvinnan ska klara av hemmet och mannen ska klara av arbetet, säger Laura Hartman.