Nya bostäder på Bacchusområdet

Nu kan det gamla vin- och spritområdet i Falkenberg förvandlas till bostäder, småbåtshamn och andra verksamheter.

Området ägs av det företaget norska LTN som vill bygga fler än 500 lägenheter. De stora fabriksbyggnaderna, inklusive höglagret på strandsidan, ska bli kvar men kommer att döljas av nya hus.

Innan detaljplanen kan träda för Bacchusområdet måste kommunfullmäktige godkänna förslaget.