Linbana över Göta älv snabbas på

Nu snabbar trafikkontoret i Göteborg på arbetet för en linbana över Göta älv. Förhoppningen är att den ska kunna stå klar till 400-årsjubileet år 2021.

Trafikkontoret uppfattar att det finns en vilja från politiken att linbanan ska stå klar vid Göteborgs 400-årsjubileum.

Till hösten ska en genomförandeplan vara klar och dessutom ska ett antal möjliga lägen för linbanestationerna utredas.

Ett förslag som redan finns med i den tidiga planeringen är en bana mellan Pustervik och Lindholmen.