Jönköping

Fler jobb för unga på äldreboenden

1:41 min

Jönköpings kommuns projekt för att ge ungdomar extrajobb på äldreboenden för att ge de som bor där lite extra guldkant på tillvaron har blivit så populärt att antalet jobb utökas från 70 till 100. Intresset gläder kommunledningen.

För några veckor sedan lanserade Jönköpings kommun projektet Relationer över generationer, där 70 ungdomar skulle erbjudas helgjobb på kommunens älderboenden. Avsikten är både att ge de som bor där en extra guldkant på tillvaron, och att locka fler att söka sig till jobb inom äldreomsorgen.

När ansökningstiden gick ut i helgen hade 386 ungdomar sökt de 70 tjänsterna och det stora intresset gör att kommunen nu beslutat att utöka antalet tjänster till 100.

– Det är ett betydligt större intresse än vad vi trodde, säger Andreas Sturesson, kristdemokratiskt kommunalråd i Jönköping.

Han konstaterar att många unga människor vill jobba inom äldreomsorgen, och är glad för det.

–Den här chansen kan vi inte missa, därför beslutade vi igår att skapa fler tjänster, och nu ska vi se hur vi ska hantera det.

Kan ni hantera det?

–  Det finns ju en gräns, vi kan inte ta in alla, det skulle bli ett enormt merarbete för den ordinarie personalen. Därför kanske vi skapar jobb i hemstjänsten också.

Kommunen avsatte 1,7 miljoner till projektet, och nu får man ta av sina reserver för att fler unga ska kunna jobba inom äldreomsorgen.