Andelen aktiebolag ökar bland nya företag

I Sörmland ökar aktiebolagens andel av de nya företag som startar och det samtidigt som antalet nystartade företag minskar.

Det är företaget Visma som sammanställt siffrorna utifrån statistik från Bolagsverket.

I februari i år registrerades 137 nya företag, jämfört med 147 samma månad förra året. Sedan årets början har nyföretagandet minskat.

Enligt Visma beror det på att kravet på aktiekapitalets storlek halverades 2010, från 100 000 kronor till 50 000 kronor och att revisionsplikten i mindre bolag avskaffades.