Överklagar avslag om Stekenjokkgruva

Nu överklagar Vilhelmina Minerals AB avslagsbeslutet från Bergsstaten om att återuppta gruvverksamheten i Stekenjokk.

Den 19 februari fick Vilhelmina Mineral AB:s ansökan om gruvverksamhet i Stekenjokk avslag av Bergsstaten.

- Vi gör en annan bedömning än Länstyrelsen och Bergsstaten i den frågan att vi tycker att riksintresset för renar och riksintresset för utbyggnad mineralfyndighet  bör kunna samexistera. Tidigare verksamhet på 70-och 80 talen har visat att det funkar, säger Peter Hjort som är ordförande i Vilhelmina Minerals AB.

Både rennärigen och gruvnäringen är så kallade riksintressen, men i alla andra fall hittills har riksintresset gruvor bedömts som viktigare än riksintresset renar.

Men i det här fallet så anses renarnas åretruntmarker i Stekenjokksområdet vara unika.