Aktivist från Ronneby gripen vid kärnkraftverk

1:25 min

Rasmus Törnqvist från Ronneby är en av de 24 aktivister från Greenpeace som gripits efter intrånget vid kärnkraftverket i Oskarshamn.

Aktivisterna tog sig in på området vid sjutiden och lyckades ta sig upp på taket på en av reaktorerna. Vid lunchtid hade 24 personer gripits enligt polisen:

– Tjugo av dem är misstänkta för grovt olaga intrång, då de greps inne på kärnkraftverkets område. Fyra personer är frihetsberövade, misstänkta för inblandning i eller medhjälp till det olaga intrånget, skriver polisen på sin hemsida.

Enligt Johan Svenningsson som är VD på Oskarshamnsverkets kraftgrupp, OKG, har säkerhetsrutinerna fungerat som de ska.

– Vårt skydd är till för att fördröja och larma så att vi kan vidta åtgärder och tillkalla polis, och det har fungerat enligt rutinerna. Polis är plats och har omhändertagit ett stort antal, säger Johan Svenningsson.

Så det är inget säkerhetsfara att flera personer har tagit sig upp på reaktor två?

– Absolut inte.

Om de hade haft med sig något då, de kunde ju orsaka skada ovaninfrån, spränga något?

– Det här är ju fredliga aktivister, skulle det varit en annan typ av aktivister så skulle vi agerat på ett annat sätt.

Tog sig upp på taket
Greenpeace tog själva kontakt med media och berättade att de vid sjutiden på morgonen tog sig in på infartsvägen till OKG med vanliga bilar. Sedan klättrade de över staketet som omgärdar reaktorbyggnaderna 1 och 2. De tog sig sen upp på taket på andra reaktorn och vecklade ut en stor banderoll.

Det är tredje gången på två år som Greepeace lyckats ta sig in på ett svensk kärnkraftverk.

– Jag skulle önska att vi inte behövt göra det, men vi har under flera år påvisat allvarliga säkerhetsbrister inom svensk kärnkraft. Vi har genomfört en rad aktioner där vi visat att skyddet mot yttre hot är extremt lågt, säger Annika Jacobsson, Greenpeace chef.

Hon menar att det finns en undfallenhet att ta säkerhetsbristerna på allvar.