Modernt jordbruk ställer till det för sånglärkan

Nu anländer sånglärkorna på bred front till Västsverige. Detta efterlängtade vårtecken blir tyvärr allt färre i antal.

Det moderna jordbruket med allt större arealer av vallgrödor tros vara den främsta orsaken till lärkans minskning. Vallgrödorna slås i regel vid flera tillfällen, från mitten av maj och in i augusti.

Det innebär att många lärkor som lägger sina bon i vallgrödorna inte hinner få ut sina ungar, ägg och/eller ungar åker in i våra rundbalar.