Skolbyggen

Nya skolbyggen diskuteras i Ås

1:09 min

Den knappt två år gamla skolan i Sånghusvallen i södra Ås är redan för liten, och i kommunen diskuteras redan nya skolbyggen.

Kajsa Eklund som är verksamhetschef för grundskolan i Krokoms kommun, som Ås tillhör, säger att det skulle gå att bygga ut skolan i Sånghusvallen.
– Vi kommer att fortsätta att titta på hur det ser ut. Det går bygga ut skolan i Sånghusvallen, men det kan ju vara så att det är bättre att bygga en avdelning någon annanstans i Sånghusvallen, säger Kajsa Eklund som är verksamhetschef för grundskolan i Krokoms kommun som Ås tillhör.

Någon utbyggnad eller nytt skolbygge hinns inte med till höstterminen. Därför blir det en provisorisk lösning för eleverna som skulle ha börjat 4:an och 5:an i skolan i Sånghusvallen. De får istället åka skolskjuts några kilometer till skolan i Ås, men där är det också för trångt så där sätts det upp en slags provisoriska paviljonger som eleverna får ha som klassrum.

Det finns också planer på att Sånghusvallen ska kunna växa ytterligare. Just nu säljer kommunen inga tomter i området, men det kan kommunen komma att göra framöver. Och Karin Wallén som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden i kommunen är mycket medveten om att skolsituationen då måste lösas.
– Vi kommer att behöva mer skollokaler oavsett vad vi gör, och vi måste ta ställning till om vi ska bygga mer, säger Karin Wallén.