Klartecken för två omdiskuterade byggen

Byggnadsnämnden på Gotland har ändrat sig och tycker att två bygglov som de tidigare varit emot, nu är ok. Det ena gäller ett garage i Silte, det andra flera hus i Boge.

Det garage i Silte som det ena ärendet handlar om, där har ägaren velat ändra och göra något större. Det får de nu göra efter flera överklaganden, och där har också byggnadsnämndens ordförande, socialdemokraten Bo Björkman och även moderaten Håkan Onsjö JO-anmälts för jäv.

Det andra fallet där de ändrat uppfattning gäller flera hus och även stallbyggnader i Boge. Efter att byggnadsnämnden stött på motstånd hos både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen säger de nu ja till byggena.