Fäboliden

Guldbolag tog skogens gröna guld

0:56 min

Skogsstyrelsen kan inte göra mycket åt gruvbolaget Lappland Goldminers omfattande skogsavverkningar i Fäboliden. Marken är reserverad åt en gruva och då gäller inte skogsvårdslagen.

Skogens gröna guld blev lätt att skörda för Lappland Goldminers medan det gula guldet i marken hittills är en katastrofalt dålig affär. Nästan hälften har kalavverkats av det 1000 hektar stora område som Bergmästaren har avsatt som gruvområde. Avverkningen på 390 hektar är helt utom kontroll av Skogsstyrelsen eftersom marken inte längre klassas som skogsmark enligt lagen. Även utanför det tänkta industriområdet har 70 hektar avverkats. Skogsstyrelsen har kontaktat bolaget och gett råd om att de ska återbeskoga på denna mindre del av hyggena där skogsvårdslagen fortfarande gäller. Vi har dem under bevakning, säger Skogsstyrelsens distriktschef  i Södra Lappland Magnus Viklund.