HA fick rätt - kommunens uppsägning ogiltig

När Karlstads kommun sa upp hyreskontraktet med Solstadens motorsport skedde det inte på ett korrekt sätt. Värmlands tingsrätt slår därför idag fast att uppsägningen var ogilitig.

Det var efter en exekutiv auktion som Karlstads kommun köpte gården i Härtsöga för 3,1 miljoner kronor. Kort därefter, 11 juni 2013, blev mc-klubben Hells Angels uppsagd från gården.

Solstadens Motorsport, som står som hyrestagare, valde då att stämma Karlstads kommun på grund av att man inte ansåg att beslutet om uppsägning skedde på ett korrekt sätt. Hells Angels advokat Ismo Salmi menade att hänvisning till medling saknas i uppsägningen, och att kommunen därmed bröt mot hyreslagen.

Värmlands Tingsrätt instämmer i detta och finner alltså att uppsägningen var ogilitg.

Dagens dom innebär också att kommunen ska betala föreningens rättegångskostnader på drygt 68 000 kronor.

Kommunen kommenterar domen med att man i höstas återigen sa upp hyresgästen och vill nu efter domen att hyresgästen lämnar gården omedelbart. Solstadens motorsport har, enligt kommunen, förverkat sin hyresrätt eftersom de inte hållit lokalen försäkrad.