Socialdemokraterna vill stärka arbetslösa

1:55 min

När den socialdemokratiska forskningskommissionen ledd av Mårten Palme la fram sin rapport i dag var utgångspunkten att stärka de arbetslösa.

– Antingen vill man genom att påverka socialförsäkringar, fackföreningar och så vidare, försöka att sänka minimilönerna, de lägsta lönerna på den svenska arbetsmarknaden, för att på så sätt få in en större andel i arbete. Den andra vägen att gå är att stärka de arbetslösa. Att få upp deras utbildning genom utbildningssatsningar och arbetsmarknadspolitik och stärka dem så att de kan komma in på den reguljära arbetsmarknaden och vi har valt den andra vägen, säger Mårten Palme.

Att stärka de arbetslösa är ett politiskt ställningstagande, säger Mårten Palme. Den så kallade forskningskommissionen, som tillsattes i maj 2013 föreslår bland annat utbildningssatsningar för att fler ska kunna klara av sin gymnasiekompetens. Dessutom lägger kommissionen flera förslag på bostadsområdet, bland annat höjd fastighetskatt.

– Vi är inte tillsatta för att ge politiskt möjliga förslag, de brukar komma till stånd i alla fall.

Förslaget med olika arbetsgivaravgifter för fasta och tidsbegränsade anställningar, för att på så sätt skapa fler fasta jobb, får kritik från arbetsgivarhåll.

– Risken är stor att det blir totalt sätt dyrare för arbetsgivare, säger Li Jansson, arbetsmarknadsekonom på Almega

Är det inte bra att man vill styra mot mer fasta jobb?

– Redan i dag har vi en väg att man går från tillfälliga jobb till fasta anställningar. Just de här inträdesjobben är första stegen in till arbetsmarknaden och de blir omedelbart hotade om man höjer kostnaderna på den delen av arbetsmarknaden.