Föräldrar intervjuas om effekterna av besparingarna

1:49 min

Föräldrar i Västerviks kommun får ge sin syn på hur besparingarna inom skola och förskola i Västerviks kommun senaste året har påverkat deras barn. Genom gruppintervjuer hoppas Barn- och utbildningskontoret få en bild av konsekvenserna.

Även pedagoger och annan personal ska få ge sin syn på vad den kraftigt minskade budgeten har inneburit.

Linn Helmner, vikarierande utredningssamordnare på Barn- och utbildningskontoret i Västervik, tror att man kommer få olika bilder beroende på vem man pratar med, vilket den första gruppintervjun tidigare i veckan visade:

– Det fanns olika bilder precis som vi trodde. Det fanns föräldrar som inte upplevde att de sett några konsekvenser. Det fanns också de som tyckte att de sett stora konsekvenser i den verksamhet där deras barn var, så det var en ganska blandad bild.

Barn- och utbildningsförvaltningen i Västerviks kommun fick inför 2013 kraftigt minskade ekonomiska ramar. Något som fick bland annat många föräldrar att reageraoch konsekvensen blev bland annat att personalstyrkan minskades på många skolor och förskolor. Och nu vill man utvärdera förändringarna.

Bland annat genomför man flera gruppintervjuer med föräldrar den här och nästa vecka, men även pedagoger och ledare inom skola och förskola ska intervjuas, liksom HR-personal och det centrala stödteamet för att se hur besparingarna påverkat barn med särkilda behov.

– Vi är mycket medvetna om när vi gör det här, vilket vi också kommunicerar med politikerna, att det är väldigt svårt att göra kopplingarna mellan, det här var besparingen och här ser vi konsekvenser. Utan vi får mer göra en analys utifrån att det finns mycket som påverkar. Det är inte bara den budget som finns utan det är också vad ledarna i de olika verksamheterna väljer att göra med sin budget, och det styr ju hur konsekvenserna faller ut, så vi tror det ser väldigt olika ut. 

Samtidigt menar Linn Helmner att de olika bilderna man får också blir en styrka i utvärderingen. 

När alla intervjuer har gjorts ska utvärderingen sammanställas och presenteras för politikerna i barn och utbildningsnämnden i april.

– Det kommer ju att finnas med som ett underlag som är viktigt för politikerna att ha när de ser: Hur tänker vi inför framtiden, hur tänker vi inför nästa budget, vad ser vi i verksamheten just nu. Så jag tror det kommer fungera som ett viktigt underlag.