Ny berättelse ska öka tilltron till EU

2:35 min

Ta fram en ny berättelse om varför EU finns, för att stärka medborgarnas förtroende för unionen och motverka nationalism! Det uppdraget har en kommitté med personer från kulturområdet och den akademiska världen haft i ett år från EU-kommissionen, och nu är kommittén klar.

- Många ser Bryssel bara som en byråkratisk enhet. En ny berättelse om EU

behöver förse medborgarna med nya svar om varför unionen finns och påminna om att den är ett gemensamt projekt som skrivs av sina medborgare, säger Paul Dujardin.

Det är i alla fall en ny version av den gamla berättelsen om EU som Dujardin och ett 20-tal andra intellektuella nu presenterar. Alltså en ny version av hur bland annat Frankrike och Tyskland för drygt 50 år sedan gjorde sig beroende av varandra för att ingen av dem skulle kunna starta ett krig igen. Den berättelse som nu presenteras så här på andra sidan av den ekonomiska krisen handlar om de europeiska ländernas gemensamma historia och värden som fred och demokrati.

Kommittén använder genomgående ordet "Europa" och inte "EU" eftersom Europa kan inbegripa mycket mer än EU, både i och utanför unionen. Ryssland till exempel.

Dujardin slås av den positiva inställning till EU som finns i exempelvis Ukrainas huvudstad Kiev:

- Icke-européer ser allt det positiva och européer det negativa med EU, säger Dujardin och tänker på EU-kritiska partier som finns inom unionen, och nu vill kommittén se en helt ny syn på vilket som är det sammantaget viktigaste värdet för oss som europeiska medborgare.

Vilket är det? frågar han först och svarar sedan "min frihet, min yttrandefrihet", men berättelsen är inte klar än. Nej, nu bjuder kommittén in alla EU-medborgare att bidra till det europeiska husbygget genom att själva fundera över vad EU betyder för dem. Dujardin medger att det kommer att bli en utmaning att nå ut med den här inbjudan, men han hoppas på en snöbollseffekt genom nätverk av olika slag.

Berit Nygren
berit.nygren@sverigesradio.se