Multiresistenta bakterier på neonatal

För tidigt födda barn har återigen smittats av multresistenta bakterier på neonatalavdelningen i Lund. Det ena barnet smittades av sin mamma, vilket var svårt att undvika. Men att smittan överfördes även till det andra barnet som vårdades i samma rum, bedöms bero på att barnen vårdas för tätt på grund av brister i lokaler och bemanning.

Sedan 2011 pågår ett arbete på avdelningen för att utöka lokalerna och bemanningen.

Enligt Lex Maria-anmälan blev de två barnen sjuka i blodförgiftning efter att ha smittats av antibiotikaresistenta e-colibakterier.