EU: Mörk bild av våld mot kvinnor

1:15 min

Våld mot kvinnor är omfattande runt om i hela Europa och Sverige hör till de värsta länderna, enligt en omfattande granskning utförd av EU:s rättighetsbyrå. 42 000 kvinnor har intervjuats personligen och svaret är att var tredje kvinna har någon gång utsatts för våld eller sexuellt övergrepp.

Det är en mörk bild, som kommer fram genom de tusentals intervjuerna. Våldet har inte riktats mot ett fåtal kvinnor, utan utgör ett allvarligt vardagsproblem i Europa är budskapet från EU:s rättighetsbyrå och omfattningen syns inte i polisrapporter eller hos myndigheter. 

Var tredje kvinna i Europa har utsatts för någon form av våld eller sexuellt övergrepp. Nästan var fjärde har blivit slagen av sin egen partner. Och var tjugonde kvinna har blivit våldtagen.

42 000 europeiska kvinnor i åldrarna 18 till 74 år har ställts inför samma frågor om våld, trakasserier och förföljelse. Har du fått en örfil, en spark eller fått något upptvingat i ditt underliv? Har en tidigare partner eller kollega förföljt dig eller sextrakasserat dig?

Enligt rapporten är kvinnovåldet mest utbrett i Danmark, men Sverige kommer inte långt efter. Båda ligger långt över  genomsnittet i Europa och toppar också med mest sexuella trakasserier.

En av författarna till rapporten, Joanna Goodey förklarar siffrorna med att skandinaviska kvinnor arbetar och vistas mer ute i traditionella mansmiljöer jämfört med i länderna, där kvinnor stannar hemma.

I mer jämställda länder är kvinnor kanske också mer uppmärksamma på gränserna, Säger Goodey till BBC.

Alkoholkulturen i Skandinavien pekas också ut som en förklaring, men EU:s rättighetsbyrå säger sig ha blivit överraskad av svaren och att samtliga EU-länder utmärker sig med ett oacceptabelt våld mot kvinnor.