Malmö

MKB-vinst går till hemlöshet

Kommunstyrelsen i Malmö beslutade i dag att det kommunala bostadsbolaget MKB ska göra en aktieutdelning till ägaren, det vill säga kommunen, på 30 miljoner kronor. Pengarna ska användas till de kostnader som kommunen har för hemlöshet.

Förra året byggde MKB 28 nya bostäder, vilket är 472 färre än målet. Därför anser kommunen att MKB har del i ansvaret för att kommunens kostnader för hemlösheten ökar. Aktieutdelningen på 30 miljoner tas från MKB:s vinst som preliminärt beräknas bli 147 miljoner kronor för 2013. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.