Beslutet om Region Örebro klubbat

I eftermiddag tog riksdagen det slutgiltiga beslutet om att Landstinget och Regionförbundet bildar Region Örebro län. Det blir då från nyår en enda organisation som ansvarar för vården, kollektivtrafiken och tillväxt- och utvecklingsfrågor.

– En Region kommer göra oss starkare, bättre och mer framgångsrika med jobb och utveckling, säger Iren Leijegren, ordförande för Regionförbundet idag.