Klartecken för självtester i vården

Du som tar blodförtunnande medicin får snart möjlighet att kolla blodvärdena på egen hand,  självtester alltså. Landstingsfullmäktige tog beslutet i Oskarshamn i dag ,  men hur reformen ska betalas hänsköts nästa budgetprocess.

Mötet beslöt också om en kartläggning i syfte att  öka antalet lönebidragsanställda.   

Sex miljoner avsattes för att rädda länsmuseets ekonomi. Anledningen är ju att kostnaden för flytten av de permanenta samlingar till f d Volvofabriken har ökat från tio till tjugo miljoner.

Fullmäktige sa också ja till att undersöka förekomsten av utlandsutbildad personal bland nyanlända i länet och därefter stödja och utbilda dem och därigenom få möjlighet att täcka en del av landstingets behov av nya medarbetare.

Däremot avslogs  en motion om försöksverksamhet med mobil hälso- och sjukvård i Oskarshamn.