Ingen regionbildning för Västernorrland

7:04 min

Varken Västernorrland, Norrbotten eller Västmanland kommer bilda regioner, i vart fall inte nu. Det står klart sedan konstitutionsutskottet tagit upp frågan idag. Alla andra län i landet har fått ett ja att bilda region. 

Det har diskuterats länge om Västernorrland ska bli en region.
Budet för flera år sen var att Västernorrland skulle ingå i "Stor-Norrland-region" med de nordligaste länen.

Senare kom förslaget att Västernorrland istället skulle bli en region "Mitt" tillsammans med Jämtland.

Men Jämtland har sen dess fått klartecken att bilda en egen region. I dag är alla län utom tre på väg att bilda region, eller så är man det redan. De tre län som hamnat på efterkälken är Västernorrland, Norrbotten och Västmanland. Jämtland till exempel bildar region 1 januari 2015.