P1 MORGON TORSDAG 6 MARS

Carl Bildt och Jan Eliasson från Ukraina

6:17 min

Idag, torsdag, träffas EU-ländernas stats- och regeringschefer i ett extrainsatt toppmöte, för att diskutera läget i Ukraina. Samtidigt fortsätter utrikesminister Carl Bildt sin tvådagarsresa i Ukraina.
Samtal med utrikesminister Carl Bildt och Jan Eliasson, FN:s vice generalsekreterare. Dessutom medverkar Sveriges Radios Brysselkorrespondent Jens Möller.

Under gårdagen tvingades FN-sändebudet Robert Serry att lämna Krimahalvön och avbryta sitt uppdrag där, efter att han hotats av beväpnade män. Jan Eliasson, FN:s vice generaldirektör, som befinner sig i Kiev, säger att det som hände Serry är en oacceptabel incident.

– Det är ett tecken på den oro och på den labila situation som råder i Krimområdet. Det är där vi kommer att få de stora politiska problemen, tror jag, säger Jan Eliasson.

Bortsett från Kerry-incidenten tycker sig Eliasson se en del positiva tecken i Ukrainakonflikten.

– Spänningen kring gränsen vid östra Ukraina och Ryssland har minskat något. Och de politiska ansträngningarna börjar ta fart.

Under gårdagen träffade en rad utrikesministrar, däribland USA:s utrikesminister John Kerry, Rysslands dito Sergej Lavrov i ett möte i Paris. Efter mötet uttryckte Kerry en försiktig optimism, och Jan Eliasson håller med om att samtalen i Paris var ett steg framåt. 

– Men ännu har ryska regeringen inte accepterat regeringen i Kiev som legitim och som samtalspartner, och det är det som jag arbetar med bland annat här, säger Jan Eliasson.