Nytt studentutbyte för Avesta

Avesta Gymnasium har slutit ett avtal med Norra Västmanlands utbildningsförbund NVU.
Avtalet innebär att elever från Avesta kan söka hotell- och restaurangutbildningen i Norberg, och att elever från NVU kan söka medieutbildningen i Avesta. Även tidigare har det funnits ett utbyte mellan gymnasierna men det avbröts eftersom det blev för dyrt.