Arbetssökande från EU-länder behandlas annorlunda

2:18 min

Arbetssökande EU-medborgare behandlas fortfarande inte på samma sätt som svenska sökande, trots att reglerna säger att de ska det. Ett år efter en granskning av P1-programmet Kaliber kvarstår flera brister trots löften från Arbetsförmedlingen om bättring. Mário Oliveira Sanca är utbildad sjuksköterska från Portugal, och hans inskrivning hos arbetsförmedlingen glömdes bort i en pärm i över två månader.

– Jag skickades fram och tillbaka i över två månader. Och under den tiden kunde jag inte söka något jobb eftersom jag inte hade något samordningsnummer. Det här berättar Mário Oliveira Sanca. Han är en 23-årig sjuksköterska från Portugal som kom till Sverige och Göteborg för att jobba i december.

Den fria rörligheten inom EU säger att alla har rätt att söka jobb på lika villkor varsomhelst inom unionen. Har du inget svenskt personnummer så ska Arbetsförmedlingen begära ett sorts tillfälligt personnummer från Skatteverket, ett så kallat samordningsnummer,  och på så sätt få in personen i deras digitala jobbmatchningsystem. Men Mários ärende hamnade istället som ett papper i en pärm och sedan glömdes det bort.

I april förra året kunde P1-programmet Kaliber avslöja att Arbetsförmedlingen under flera år nekat jobbsökande från andra EU-länder att skriva in sig på samma sätt som svenskar som söker jobb, trots att det här strider mot reglerna. Och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström var då tydlig i sin kritik mot Arbetsförmedlingen.

– Det viktiga nu är att det ska fungera på ett bättre sätt så att personer får den hjälp och service som de har rätt till, säger Hillevi Engström.

Men trots att Arbetsförmedlingen lovade bättring behandlas jobbsökande från andra EU-länder fortfarande inte på samma sätt som svenskar på flera håll i landet.

I Linköping är Josefin Lundh  projektledare på Stadsmissionens projekt Crossroads som hjälper EU-migranter

– Samordningsnumren har hittills tagit en och en halv månad ungefär. Och det blir ju ganska knepigt om man har rätt att vara i Sverige i tre månader, säger Josefin Lundh .

På Arbetsförmedlingen lovar man nu bättring igen. Soledad Grafuille är enhetschef på avdelningen Nationella kunder.

– Vi får ju gå ut igen och förtydliga det här. Dels internt i vårat system, och informera chefer om att återigen prata med sina handläggare om vilka rutiner som gäller, säger Soledad Grafuille.

Mário har till slut fått sitt samordningnummer och söker nu jobb för fullt. Men, säger han, ni har inte samma vana som många andra europeiska länder att ta emot migranter som vill jobba och bo här, säger han. Systemet är inte förberett för oss.