Kassör dömd för bedrägeri och förskingring

En kassör i en förening på Gotland har dömts för förskingring och bedrägeri. Kassören har vid ett 20-tal tillfällen fört över pengar från föreningens konto till sitt eget. Totalt handlar det om nära 80 000 kronor som han fört över.

Kassören ska också ha tagit drygt 20 000 kronor i kontanter ur föreningens kassa utan att redovisa det.

Åklagaren har genom så kallat strafföreläggande dömt mannen till villkorlig dom och dagsböter