Östergötland

Fler nya företag i länet

Registreringen av nya företag i Östergötland ökade i februari jämfört med samma månad i fjol. Förra månaden registrerade Bolagsverket 186 nya bolag i länet, i februari i fjol var siffran 172.

Sett i både länet och även i övriga landet är trenden att aktiebolagens andel av nyföretagande ökar kraftigt, enligt statistik från Bolagsverket som ekonomiföretaget Visma har sammanställt.