Nej till friskola i Harads överklagas

1:16 min

Skolinspektionen säger nej till en friskola i Harads. Nu överklagas ärendet till förvaltningsrätten i Stockholm. Anledningen är att skolinspektionen tvivlar på att det finns elevunderlag till en långsiktig verksamhet.

Planerna på en friskola har funnits sen före hösten 2013 då den kommunala högstadieskolan las ned och en del av eleverna (18) flyttade över till Vuollerims friskola.

Det var en förfrågan från föräldrar och andra engagerade Haradsbor som fick Vuollerims Friskola att ansöka om att starta friskola även i Harads.
Tanken var att det skulle bli från och med höstterminen 2014 men det kanske inte hinns med före 2015, om nu förvaltningsrätten säger ja.

Enligt Britta Olsson, styrelseordförande i Vuollerims friskola AB, anser styrelsen att det är möjligt att driva en friskola med 40 elever på lång sikt.

– I vår skola har vi hela tiden haft under 40 elever och vi har ändå haft både goda studieresultat och ekonomiska resultat, säger Britta Olsson.

Skolinspektionen skriver i sitt avslag att ansökan baseras på ett elevantal som "förutsätter ett nära hundraprocentigt intresse från elever i upptagningsområdet" och att Vuollerims friskola inte redovisat uppgifter som styrker att det intresset finns.

Britta Olsson berättar att föräldragruppen har jobbat hårt med att få fram vilket intresse som finns för en friskola men de har inte haft möjlighet att besöka varje enskild förälder.

De har fått nej från skolinspektionen och överklagat, och nu ligger ärendet hos förvaltningsrätten. För henne är det självklart att Haradsföräldrarna vill ha en skola på hemmaplan.

– Det är attraktivt att ha sina barn hemmavid och vi förstår att det är en sekundär lösning för Haradsborna att gå i skolan i Vuollerim även om det fungerar bra och eleverna trivs. Man vill ha en skola i bygden, det förstår vi ju, säger Britta Olsson

Britta Olsson är inte orolig över hur det skulle påverka Vuollerims Friskola om nästan hälften av de 39 eleverna flyttade tillbaka till Harads.

– Vi räknar med samordningsvinster om vi startar en ny friskola. Vi kommer att använda lärarna på ett klokt och bra sätt, och samordna inköp. Vi tror att vi skulle kunna hantera den situationen på ett stadigt sätt, säger Britta Olsson, styrelseordförande i Vuollerims friskola AB.