Fiskare kan få ersättning

Fiskerättsägarna i Vindelälven har nu möjlighet att få ersättning från Vattenfall för förlorat fiske. Detta sedan Högsta domstolen beslutat att inte ta upp Vattenfalls överklagan av en dom i miljöverdomstolen
Den domen säger att Vattenfall ska ersätta för minskat fiske efter utbyggnaden av Stornorrfors kraftverk och vidta åtgärder för att underlätta för lax och havsöring att passera kraftverket. Innan de närmare tiotusen fiskerättsägarna kan få ersättning återstår nu att i domstol slå fast hur stora skadorna av utbyggnaden är. Troligen rör det sig om belopp i mångmiljonklassen