Växande andel aktiebolag bland nyföretagarna i Värmland

Registreringen av nya företag i Värmland ökade i februari jämfört med motsvarande månad i fjol. Samtidigt följer länet samma trend som övriga landet, nämligen att aktiebolagens andel av nyföretagandet ökar kraftigt.

Det visar statistik som ekonomiföretaget Visma sammanställt från Bolagsverket. I februari registrerade Bolagsverket 115 nya bolag i Värmland mot 111 motsvarande månad förra året, vilket ger en ökning med 3,6 procent. Sedan årets början ligger länet på en ökning med 5 procent jämfört med i fjol.

Över längre tid är dock den stora förändringen att andelen nya aktiebolag fortsätter att öka i länet. 2009 var andelen nya aktiebolag jämfört med nya enskilda firmor i Värmland 51 procent. I år är andelen 78 procent, en ökning med 52 procent.