Bowlingcenter måste åtgärda klämrisk

Arbetsmiljöverket vill att Falköpings Bowlingcenter döms till böter på totalt 800 000 kronor, för att inte ha åtgärdat säkerhetsrisker kring 16 bowlingmaskiner.

Myndigheten vill nu att förvaltningsrätten dömer ut ett vite 50 000 kronor per maskin.

Om Bowlingcentret inte satt upp skydd vid maskinerna innan 31 maj höjs vitesbeloppet till det dubbla.