Ännu ett krisår för grisbönder

2014 ser ut att bli ett tufft år för landets bönder. En prognos från LRF konsult visar att lönsamheten för många bönder kommer försämras.

Hårdast kommer växtodlare och bönder som föder upp grisar och nötkreatur drabbas, för där väntas lönsamheten sjunka i år.

Undantaget är mjölkbönder som hade ett riktigt krisår 2012, men där priserna i fjol återhämtade sig och där LRF konsults prognos för 2014 ser fortsatt ljus ut.

Prognosen för 2014 är inte någon munter läsning för merparten av landets bönder. Men på lite längre sikt är LRF konsult desto mer positiva, fler människor kräver mer mat och det borde gynna lantbruket.