Norrköping

Fjällmossen kan bli riksintressant för friluftsliv

Länsstyrelsen vill nu ge ytterligare ett naturområde i Östergötland status som riksintressant för friluftslivet. Det handlar om naturreservatet Fjällmossen och den närliggande Lövsjön i Norrköpings kommun.

Sedan tidigare finns sju områden i Östergötland som anses vara så viktiga för friluftslivet att dom fått beteckningen riksintressanta. Bland annat gäller det den östgötska skärgården, Omberg och Tåkern, Kolmårdens strövområden och Göta kanals vattensystem.