Sänkta huspriser på Gotland

Priserna på hus på Gotland har sänkts. Under de senaste tre månaderna har  priserna fallit med tre procent, ser man ett år tillbaka har priserna gått ner fyra procent. Under de senaste tre månaderna såldes 66 hus på Gotland. Medelpriset var 1,9 miljoner kronor.