Institutet tar reda på vad sömn EGENTLIGEN är

8:52 min

Karin träffar sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt för att få en definition på sömn. Det är helt enkelt att hjärncellerna fyrar av i takt.