Maude Fyrenius och Elof Nilsson årets djurvänner på Gotland 2013

2:32 min

Gotlands djurskyddsförening har utsett årets djurvän på Gotland 2013; lantbrukarna Elof Nilsson och Maude Fyrenius vid Nors i Hall. Pristagarna överraskades i direktsändning i Radio Gotland.

Djurskyddsföreningens motivering: "För sitt otroliga kunnande och angagemang i sund avel som leder till friska och livskraftiga individer som får leva i en sund miljö med minutiös och individ anpassad omvårdand av alla djur i besättningen. En stor del av verksamheten går ut på att med hjälp av djuren uföra naturvård, delar av marken som tillhör Norsgård ingår i Hall Hangvars naturreservat."

Tidigare vinnare

2003 Henning Johansson  ansvarig för djurbegravningsplatsen, där han i över trettio år lagt ner ett stort arbete!

2004 Rolf Beinert. Han fick priset främst för sitt mångåriga arbete med rehabilitering och vård av skadat vilt och för sitt arbete i styrelsen för Gotlands Djurskyddsförening

2005 utdelas till Birgitta Wintland, Gotlands Katthem.

2006 Gösta Gudinge fin ladugård

2007 Lisa Andersson elev på lövsta

2008 är Paul Dino Larsson för att han tog bort nyårsraketerna i butikssortimentet

2009 Amber och Ulf Grimfalk i Burs. Ulf räknar örnar och är mycket ute i markerna och sett vanvårdade djur och anmält

2010 Anna Dahlström-Danneker och Urban Dahlström, Visby Hunddagis och Nattis

2011 Mikael Åslund  polis/utredare bl.a. djurrelaterade brott.

2012 Gunni Borong, veterinärsassistent på Distiktsveterinärerna Roma.