Varsel inom polisen

35 av 143 civilanställda inom polisen i Värmland varslas om uppsägning idag. Det är polisens ekonomi som fått länspolismästare Rolf Kläppe att fatta beslutet.
I ett pressmeddelande skriver polisen att de kommer att vidta åtgärder för att kunna fortsätta bedriva polisverksamhet och service på ett så bra sätt som möjligt.