Öresund

Lillgrund bullrar och lockar fisk

1:16 min

Vindkraftsparken Lillgrund i Öresund lockar till sig bottenlevande fisk och leder till ett ökat undervattensbuller. Det finns också tecken på att ålar kan försenas i sin vandring till lekområdena i Sargassohavet, det visar en ny rapport.

Nu presenterar Havs- och vattenmyndigheten en rapport om hur vattenlivet i Öresund påverkats av den stora vindkraftparken Lillgrund med 48  vindkraftverk på en yta av 4,6 kvadratkilometer.

Resultaten för Lillgrund är viktiga vid beslut om framtida vindkraftparker till havs, men resultaten kan inte översättas direkt eftersom förhållandena i Öresund är speciella.

Projektledaren Ingemar Andersson på Havs- och vattenmyndigheten tycker att mycket i rapporten lockar till fortsatt forskning.

– Fisk som söker sig till revkonstruktionerna är  intressant att följs upp långsiktigt, säger han.

Samanfattningsvis kan man säga att skadorna från Lillgrund är små.

– Skadorna är begränsade, säger Ingemar Andersson.

Lillgrunds vindkraftpark togs i drift under år 2008 och är den idag största fullföljda satsningen på havsbaserad vindkraft i Sverige.