Sveriges ingenjörer: Statlig forskning når inte Sörmland

Stora delar av landet är bortglömda när det gäller forskning. I Sörmland når inte den statligt finansierade forskningen fram, hävdar Sveriegs ingengörer.

Det visar en rapport från Sveriges Ingenjörer som har kartlagt hur forskningsmedlen fördelar sig över landet.

Sveriges ingenjörer anser att regeringen måste driva en nationell närings- och forskningspolitik som stödjer utveckling så att offentlig och privat forskning stärker varandra.

Regionerna måste också satsa på att profilera sig och specialisera sig och ta fram regionens styrkor och konkurrensfördelar.

Förutsättningarna för en god utveckling och tillväxt i många av landets regioner skulle öka genom ett bättre samspel mellan privat och offentlig forskning vad gäller val av forskningsområde och finansiering.

I bland annat Sörmland understiger de offentliga satsningarna vida företagens, enligt Sveriges ingenjörer som vill öka de offentliga forskningsmedlen så att högskolorna i högre grad blir relevanta att samarbeta med för företagen.