Hultsfreds Bostäder vill bygga vidare vid Hulingen

Bostadsbolaget tycker att det är dags att bygga etapp två av bostadsområdet Strandlyckan intill sjön Hulingen. Man tänker sig två hus med vardera åtta vanliga lägenheter och ett hus med 12 lägenheter för  trygghetsboende. Målet för 60-miljonersprojektet är byggstart hösten 2015.

Privata företag har försökt att bygga bostadsrätter vid sjön, men det har stupat på för dåligt intresse.