ÖB vill inte ha fast försvar på Gotland

Överbefälhavaren Sverker Göransson ser inget behov av fast försvar på Gotland, utan tycker att man kan flytta resurser till ön när det behövs. Han säger att försvaret har god kontroll på skeendet och och att det är fel att binda upp sig.

Peter Hultqvist som är socialdemokraternas talesman i försvarsfrågor tycker att den militära närvaron på ön är väldigt viktig och måste öka.

Det kan organiseras på olika sätt och hur de ska ske får man diskutera med Försvarsmakten, säger Peter Hultqvist, som håller med om att det inte behöver låsas i fasta installationer.

Folkpartiets Allan Widman vill däremot har mer fasta installationer och materiel på Gotland för att förkorta tiden från upptäkt hot till handling. Det handlar inte om något nytt regemente, men luftvärn, stridsvagnar, mekaniserade förband och robotförband på Gotland, anser Allan Widman.