MS-sjuk mamma vill få tillbaka vårdnaden om sin dotter

En MS-sjuk mamma vill få tillbaka vårdnaden av sin 14-åriga dotter.

Socialnämnden i Bollnäs har tidigare beslutat att dottern ska vara fortsatt familjehemsplacerad, men nu ska Högsta förvaltningsdomstolen pröva fallet på nytt.

Mamman hävdar att hon idag mår betydligt bättre än vad hon gjorde vid tidpunkten för beslutet och har överklagat i flera instanser.