Enkät: #deladeturer på jobbet

Hej, vår enkät om #deladeturer i landet är nu avslutad.

Vi är varmt tacksamma för alla svar vi fått. Och flera av de berättelser och tips som nått oss arbetar vi även vidare med journalistiskt. Här kan du ta del av flera av de berättelser vi fått lov att publicera på nätet. 100 röster om #delade turer

Om du missat att svara på enkäten och ändå vill berätta eller tipsa något får du gärna mejla oss:
marcus.eriksson@sverigesradio.se
karin.runblom@sverigesradio.se
fernando.arias@sverigesradio.se

Med vänliga hälsningar, reportrar
Fernando, Marcus och Karin