Högt förtroende för Sveriges Radio

2:03 min

Sveriges Radio är åter igen det företag svenska folket har störst förtroende för tätt följt av Sveriges Television. Sedan följer universiten och Systembolaget ganska högt, medan kvällstidningarna hamnar längst ner. 

Det visar den så kallade Medieakademins årliga Förtroendebarometer som precis presenterades vid MEG, Mediemässan i Göteborg.

Intressantast är kanske att unga tappat en hel del förtroende för de digitala medierna som Facebook och Google

Statsvetarprofessor Henrik Oscarsson vid Göteborgs universitet står bakom mätningen och kommenterar Sveriges Radios topplacering så här.

- Ja, det är väldigt stabilt - och båda public serviceföretagen hamnar i topp som de brukar göra. Och ett mycket högt förtroende får man ju säga att det är.

Debatten om Sorangate, komikern Soran Ismail som fick hoppa av P3, den debatten har inte påverkat förtroendet? För ni har ju gjort era mätningar under februari månad?

- Ja, precis. Men det har inte inneburit något ras som vi har kunnat se, i varje fall inte under den här mätningen, säger Henrik Oscarsson.

Och längst nere hittar vi då Expressen och Aftonbladet?

- Ja, det är ju alltid av hävd så att kvällspressen har betydligt lägre siffror än dagspressen.

- Förtroendet för dagspressen i allmänhet är däremot fortfarande högt. Det minskar lite men är fortfarande högt. Framför allt de stora morgontidningarna håller stången, säger Oscarsson.

Däremot går det lite sämre för lokaltidningarna. Förtroendet för dem går ner ganska mycket?

- Ja, lokaltidningarna visar en minskning. De hamnar på vår lista över aktörer, institutioner som har tappat i förtroende nu i närtid mellan 2013 och 2014.

- Och det kan man fundera lite på vad det beror på. Om det är nedskärningarna, papperstidningarnas kris det beror på?

Bland det mest intressanta här är kanske att de unga tappat ganska mycket av förtroendet för de digitala medierna?

- Ja, det där är intressant. Vi har inte sett det i några andra mätningar, Det kommer att bli väldigt spännande att följa upp om det nu är så att förtroendet bland de yngre nu blir lite mer- att de yngre gör samma bedömning som de äldre när det gäller de digitala medierna, säger Henrik Oscarsson.

För de yngres förtroende har varit väldigt högt tidigare?

- Precis, det rör sig mer ner mot den äldre publikens förtroendenivåer. Lite grand att smekmånaden för de digitala medierna är över.

- Framför allt är det sociala medierna som sökmotorer på nätet och liknande som tappar - Facebook och Google, slutar Henrik Oscarsson - statsvetarprofessor i Göteborg - och en av dem som ligger bakom Medieakademins 18:e Förtroendebarometer.