Näst flest patentansökningar från Sverige

1:28 min

Sverige är efter Schweiz det land i världen som förra året lämnade in flest patentansökningar i förhållande till folkmängden. Det visar siffror från Europeiska patentorganisationen, EPO.

Varje dygn, förra året, kom i snitt över 700 patentansökningar in till EPO. En våg av ansökningar, senast totalt över en kvarts miljon, sköljer årligen över organisationen i främst storföretagens strävan att skydda vad som kan bli framtida storsäljare. Främst gäller det teknik inom kommunikation, medicin, data och energi.

Antalet svenska patentansökningar ökade med sju och en halv procent från 2012 till 2013 till över 5 000 och Sverige är därmed alltså enligt EPO efter Schweiz världens mest innovativa land sett till antalet patentansökningar och folkmängd.

Bland de svenska företag som söker patent dominerar Ericsson stort med drygt 20 ansökningar i veckan. Men det är samtidigt bara knappt hälften så många som lämnas in av patentansökningarnas globala etta i Europa, sydkoreanska Samsung.

Vad gäller innovationsklimatet i ett bredare perspektiv är Sverige bäst i EU. Det i alla fall när EU kommissionen också tar hänsyn till sådant som samarbeten och entreprenörskap och hur mycket som satsas på forskning i varje land.