Föreslås sälja båthamnsbolaget Grefab

I den pågående bolagsöversynen i Göteborgs stad föreslås nu att Göteborg och andra ägarkommuner säljer båthamnsbolaget Grefab eller delar av det.

På senare tid har bolaget fått upprepad kritik från revisorerna för brister i den interna kontrollen och otillåtna förmåner för vissa anställda har avslöjats.

Förslaget från stadsledningskontoret att kommunerna nu ska avveckla ägandet ska godkännas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.