Så kan Gnesta centrum se ut efter ombyggnad

4:57 min

Fler grönområden, bättre trafiksäkerhet och lyft fram vattnet. Det var några av de förslag som lyftes fram under förra året då Gnesta kommun gick ut och frågade Gnestaborna om hur de vill utveckla sitt centrum.

Nu har två arktitektkontor tagit fram varsitt förslag på hur man kan göra Gnesta centrum mer attraktivt.

– Att centrumdelen blir mer levande tycker jag låter bra, säger Gnestabon Karin Forsgard.

Det var två ganska likvärdiga förslag som presenterades på Elektron i går kväll.

Båda vill utvckla Gnesta till en ort med lite mer småstadskaraktär, lyfta fram Frösjön och placera den nya sporthallen centralt. De ser båda Stora torget som det torg som Gnesta ska ha kvar.

Nu är tanken att Gnestaborna ska säga sitt om förslagen som kommer att finnas utställda på biblioteket.

Sen ska man kunna plocka russinen ur de båda kakorna och tillsammans med politikerna ta beslut om vilka områden som ska utvecklas och prioriteras.

– Vi vill pröva en ny metod för att nå Gnestaborna. Vi tycker inte att vi lyckas så bra när vi skickar ut pappershandlingar, säger samhällsbyggnadschef Christer Andén som nu vill prova nya sätt att nå ut till invånarna.